Disclaimer


 

Disclaimer voor bibib.nl

Algemeen

BiBiB & Co (BTW BE0880251442), hierna te noemen BiBiB & Co, verleent u hierbij toegang tot bibib.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door BiBiB & Co en derden zijn aangeleverd. BiBiB & Co behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op bibib.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van BiBiB & Co.

Beperkte aansprakelijkheid

De op bibib.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BiBiB & Co.

In het bijzonder zijn alle prijzen op bibib.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BiBiB & Co. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BiBiB & Co, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


retailer login